ردکردن این
تحول و توسعه فردی
زبان بدن در فروش
تحول و توسعه فردی
زبان بدن در فروش
introduce1

دوره های مدیریتی

MBA

Doctorate of Business Management

DBA

Doctorate of Business Management

POST DBA

Doctorate of Business Management

زبان بدن

دوره های  فرا انسانی

مهاجرت

تست تیپ شغلی و استعداد سنجی رایگان

استعداد و شخصیتت رو بهتر بشناس!

تست تیپ شغلی و استعداد سنجی رایگان​

استعداد و شخصیتت رو بهتر بشناس!

تست تیپ شغلی و استعداد سنجی رایگان​

استعداد و شخصیتت رو بهتر بشناس!

زبان بدن

در دوره فشرده زبان بدن، شما در ابتدا نکاتی درباره اشارات بدنی و محل قرارگیری اعضای صورت و بدن هنگام تجربه کردن احساسات مختلف را می‌آموزید. به عبارت دیگر شما متوجه می‌شوید وقتی عصبانی، ناراحت یا خوشحال هستید، بدن و صورتتان چه حالتی می‌گیرد.

زبان بدن

در دوره فشرده زبان بدن، شما در ابتدا نکاتی درباره اشارات بدنی و محل قرارگیری اعضای صورت و بدن هنگام تجربه کردن احساسات مختلف را می‌آموزید. به عبارت دیگر شما متوجه می‌شوید وقتی عصبانی، ناراحت یا خوشحال هستید، بدن و صورتتان چه حالتی می‌گیرد.

زبان بدن

در دوره فشرده زبان بدن، شما در ابتدا نکاتی درباره اشارات بدنی و محل قرارگیری اعضای صورت و بدن هنگام تجربه کردن احساسات مختلف را می‌آموزید. به عبارت دیگر شما متوجه می‌شوید وقتی عصبانی، ناراحت یا خوشحال هستید، بدن و صورتتان چه حالتی می‌گیرد.

صفــــــحه مـــــــــا را در ایــــــنستاگرام دنبــــــال کنیـــــد.

@Behroozpartovi.ir

صفــــــحه مـــــــــا را در ایــــــنستاگرام دنبــــــال کنیـــــد.

@Behroozpartovi.ir