DBA حقوق بین الملل

نحوه برگزاری دوره: حضوری/ انلاین

مدت دوره: 400 ساعت

مدرس: تیم مدرسان مجموعه

گواهینامه دوره: وزارت علوم

گواهینامه دوره: ترجمه دادگستری

شهریه دوره: 15/200/000تومان

مدیریت کسب و کار آنلاین MBA

نحوه برگزاری دوره: حضوری

مدت دوره: 20 ساعت

مدرس: استاد سید بهروز پرتوی

گواهینامه دوره: وزارت علوم

شهریه دوره: 7/920/000تومان

مدرک وزارت علوم
مدرک قابل ترجمه دادگستری
مجموع کتاب های ویژه دوره
لوح فشرده آموزشی دوره

معرفی دوره

ارتباط کشور ها در دنیا نیاز به قوانین و قانونی دارد . حقوق بین الملل ایجاد و برقراری نظم و روابط بین مردم و ملت ها مختلف را شکل می دهد . که این کشور ها بتوانند با ثبات با یکدیگر در ارتباط باشند و همگی طبق یک چاچوب و قانون به پیش بروند .

سازمان ملل یکی از سازمان هایی است که به اجرای قوانین بین کشور ها می پردازد . حقوق بین الملل بر افراد قانون گذاری نمی کند و هدف آن کل کشور است نه فرد . که بر 4 اصل این قوانین برقرار و پایدار است . 1- معاهدات  2- تصمیم گیری های قضایی 3- اقدامات شورای امنیت 4- حقوق عرفی

گذراندن این دوره به این معنا نیست که افرادی که این دوره را می گذرانند در سازمان ملل کار می کنند یا می توانند در سطح بین الملل قانون گذاری انجام بدهند . بلکه هدف این است که از انجایی که روابط کشور ها در حال توسعه و پیشرفت است و شرکت های بسیاری در ایران وجود دارند که با سایر کشور ها قرارداد های تجاری می بندد یا در کار صادرات و واردات هستند برای همین در این شرکت هاو سازمان ها به فردی نیاز است که بتواند قوانین و مقررات بین المللی را بداند و روابط بین دو شرکت در دو کشور مختلف را شکل دهد و بر پایه قوانین بین امللی قرار داد ها تنظیم نماید چرا که هیچ شرکتی نمی تواند طبق قانون کشور خود پیش برود و نظر دگیری را نپذیرد برای همین پیش رفتن طبق یک قانون با ثبات و همگانی الزامی است . فردی که دوره حقوق بین الملل را می گذراند می تواند در سازمان و شرکت هایی که روابط خارجی دارند به عنوان مدیر بخش حقوق بین املل مشغول به کار شود و روابط دو کشور را تنظیم نماید .

اصل رضایت

اصل به رسمیت شناختن دولت

اصل حسن نیت

اصل مسئولیت دولت

اصل آزادی دریاها

اصل دفاع مشروع ( دفاع از خود)

 • تنظیم هدف
 • روابط موثر
 • زبان بدن
 • اصول وفنون مذاکره
 • ایده پردازی
 • برند سازی
 • مدیریت و رهبری
 • فروش و بازار یابی

 

مدارک

سرفصل های دوره

 

 • ماهیت شرایط و ادله مشروعیت قرارداد (امان)
 • ماهیت قرارداد امان
 • شرایط انعقاد قرارداد استیمان
 • حق عمومی برای غیر مسلمانان
 • عقد استیمان و عقود مشابه
 • عقد استیمان و عقد ضمه
 • عقد استیمان و عقد مهادنه
 • لزوم عقد و آثار استیمان
 • عقد استیماع از نظر لزوم و جواز
 • تعمیم عقد استیمان
 • حکمیت در استیمان
 • انواع عقد استیمان
 • امان عرفی یا امان قهری
 • پایان قرارداد استیمان، تابعیت و شیوه رفع اختلافات
 • ادله مشروعیت؛ مدت، شروط، احکام و آثار مهادنه
 • بررسی موارد هدنه در عصر نبوت
 • پیشگیری از خیانت مهادنین
 • اولویت قرارداد مهادنه
 • تعمیم قرارداد مهادنه و مسئولیت بین المللی ناشی از آن
 • وثیقه مهادنه
 • اقلیت های دینی و قرارداد «ذمه»
 • ارکان قرارداد «ذمه»
 • متن قرارداد «ذمه»
 • مسئولیت های طرفین، تعهدات اقلیت ها در پیمان «ذمه»
 • دیپلماسی اسلام
 • الگویی از دیپلماسی در قرآن، نمایندگی سفرای الهی
 • رساندن پیام وحی به همه ملت ها؛ دعوت، زیر بنای دیپلماسی اسلام
 • اعزام مبلغان و دعوت کنندگان؛ نگاهی به سیره پیامبر(ص)
 • سفارت و نمایندگی سیاسی؛ اهمیت و جایگاه سفرا و نمایندگان
 • مذاکره با سفرا و نمایندگان؛ نمونه هایی در تاریخ سیاسی اسلام
 • ارسال پیام به رؤسای مذاهب و دولت ها، نگاهی به پیام های پیامبر(ص)
 • کنگره ها و بحث های آزاد مذهبی
 • برخورد فعال با توطئه های هدایت شده از خارج
 • کسب اطلاعات
 • اعطای امتیازات
 • بهره گیری از شیوه حکمیت
 • آمادگی رزمی، آخرین راه حل دیپلماسی
 • پیش درآمدی بر مقدمه و آشنایی کتاب

 

 • اهميت قلمرو دريايي و خطوط مبداء
 • تاريخچه تدوين قواعد حقوق درياها
 • ترسيم خطوط مبدأ در وضعيت هاي ساحلي مختلف
 • تعيين حد خارجي و جانبي مناطق دريایی کشورهاي مقابل و مجاور
 • مناطق دريایی مختلف
 • تجديد حدود آب‌هاي داخلي
 • نظام حقوقي آب‌هاي داخلي
 • اقدامات ممنوع توسط ناوهاي جنگي خارجي
 • صلاحيت هاي دولت ساحلي نسبت به ناوجنگي
 • مسأله پناهندگي در کشتي جنگي مقيم در آب‌هاي داخلي
 • صلاحيت قضائي دولت ساحلي نسبت به کشتي تجاري خارجي
 • صلاحيت مدني
 • صلاحيت کيفري
 • سيستم فرانسه
 • سيستم انگلستان
 • مسأله پناهندگي در کشتي هاي تجاري
 • مفهوم دولت ساحلي و توسعه صلاحيت آن و علل پيدايش
 • توسعه صلاحيت هاي دولت ساحلي
 • ماهيت حقوقي درياي سرزميني
 • حدود درياي سرزميني
 • نظام حقوقي درياي سرزميني
 • نظام حقوقي منطقه نظارت
 • حدود منطقه انحصاري اقتصادي
 • تحديد حدود منطقه انحصاري اقتصادي
 • وضعيت حقوقي منطقه انحصاري اقتصادي
 • درياي آزاد و احکام رسیدگی به آن
 • بررسي مفهوم
 • ماهيت حقوقي درياي آزاد
 • نظريات جديد راجع به ماهيت حقوقي درياي آزاد
 • بررسي مفهوم
 • حدود فلات قاره
 • منطقه ميراث مشترک بشريت
 • پيدايش مفهوم ميراث مشترک بشريت
 • نظام حقوقي اعمال درياها
 • تنگه هاي بين المللي
 • تعريف تنگه
 • رژيم عبور ترانزيتي
 • تقسيم بندي تنگه ها از ديدگاه کنوانسيون ١٩٨٢
 • سير تکاملي قواعد حقوق هوائي
 • حقوق هوايي قبل از جنگ جهاني اول
 •  
 • حقوق هوايي از جنگ جهاني دوم به بعد
 • کنوانسيون هواپيمايي بين المللي و موافقت نامه هاي الحاقي
 • موافقت نامه سرويس هاي ترانزيت هوايي
 • موافقتنامه حمل و نقل هوائي
 • کنوانسيون هاي امنيتي هواپيمايي
 • حقوق حاکم بر فضاي ماوراي جو و کرات آسماني
 • سير تکاملي قواعد حقوق فضا
 • تعريف فضاي ماوراء جو
 • آزادي کاوش و بهره برداري
 • آزادي ارتباطات از راه دور
 • آزادي نظارت و سنجش از راه دور
 • اعمال صلاحيتهاي دولتي در فضا و کرات آسماني
 • روش هاي حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي
 • منابع مربوط به روشهاي حل مسالمت آميز اختلافات
 • منشور ملل متحد
 • قطعنامه هاي مجمع عمومي
 • تعريف و ماهيت اختلاف بين المللي
 • روش هاي سياسي حل و فصل اختلافات بين المللي
 • مذاکره
 • کنفرانس هاي مهم بين المللي
 • مساعي جميله
 • ميانجيگري
 • وجوه افتراق ميانجيگري با مساعي جميله
 • تحقيق
 • سازش يا آشتي
 • روشهاي حقوق حل مسالمت آميز اختلافات
 • قضاوت بين الملل
 • مقايسه ديوان دائمي باديوان بين المللي دادگستري
 • داوري بين المللي
 • ‌تعریف، ‌طبقه بندی، ‌ایجاد و انحلال سازمان‌های بین‌المللی
 • ‌وضعیت حقوقی سازمان‌های بین الملل
 • ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ
 • مشارکت و نظام حقوقی داخلی سازمان‌های بین الملل
 • سازمان‌های ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻭﺣﺪﺕ (ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻓﻮﻕﻣﻠﻲ)
 • ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
 • ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ، ﺧﺮﻭﺝ ﻭ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
 • ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ سازمان‌های ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ

 

 • ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ سازمان‌های ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
 • ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
 • ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
 • ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
 • ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
 • ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺠﻤﻊ
 • ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
 • ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
 • ﺻﻼﺣﻴتهاﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ
 • ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 • همکاری های ﺍﻛﻮﺳﻮﻙ ﺑﺎ سازمان‌های ﻏﻴﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ
 • ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ
 • ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ
 • ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ
 • ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
 • ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ
 • ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪﻱ ﻣﻠﻞ

 

 • ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ
 • ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
 • ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎﺭﺕ
 • ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 • ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻲ
 • ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ
 • ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻓﻨﻲ
 • ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ
 • ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
 • ﺁﮊﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺗﻤﻲ
 • ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ
 • پيشينه تاريخي نظام بين الملل حقوق بشر
 • منشور حقوق متهم
 • مواد اعلامیه حقوق بشر
 • نظام حقوق بشر قبل از جنگ جهاني دوم
 • جامعه ملل و حقوق بشر نظام قيومت
 • نظام گذشته و امروزين بين المللي حقوق بشر
 • منشور بين المللي حقوق بشر
 • اهميت اعلاميه و اعتبار حقوقي آن نظريه مبتني بر قرارداد
 • نظريه مبتني بر عرف بين الملل
 •  
 • كنوانسيون بین‌المللی محو هر نوع تبعيض نژادي
 • نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل نهادهاي ناشي از معاهدات
 • نهادهاي ناشي از منشور ملل متحد
 • گزارشگران
 • مقررات مواد كنوانسيون
 • كميسيون اروپايي حقوق بشر
 • منشور اجتماعي اروپا
 • سازمان امنيت و همكاري اروپا
 • مكانيزم سازمان امنيت و همكاري اروپا براي اجراي حقوق بشر
 • حقوق بشردوستانه
 • نهاد ملي
 • بررسي مفاهيم حقوق بشر از ديدگاه اسلام
 • اسباب بردگي
 • حق محاكمه عادلانه
 • نهادهاي فعال در زمينه حقوق بشر
 • اعضاي كميسيون حقوق بشر اسلامي

 

سوالات متداول

مدیر عملیات و مدیر کل

مدیر مالی ارشد

وکیل شرکت

مشاور حقوقی

تحلیل گر سیستم های کسب وکار

  

اگر به دنبال کسب مدرکی معتبر در زمینه MBA  مدیریت کسب وکار هستید در دوره هایی شرکت کنید که مدارک مورد تایید وزارت علوم به شما ارائه می دهند که تنها سازمان معتبر در زمینه ارائه مدرک می باشد . همچنین ارائه مدرک قابل ترجمه دادگستری هم به دانش پژوهان این دوره ارائه می گردد. با شرکت در دوره های عالی موسسه می توانید مدرک مورد تایید وس کانادا نیز دریافت کنید از لحاظ مهاجرت به کشور های دیگر با خیالی آسوده اقدام کنید . 

 

 • همکاری با اساتید مطرح و تخصصی در هر زمینه
 • ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم وفناوری
 • ارائه خدمات پشتیبانی به همراه آموزش
 • ارائه دوره به صورت غیر حضوری و صرفه جویی در زمان و هزینه

 

DBA حقوق بین الملل