DBA سلامتی

نحوه برگزاری دوره: حضوری/ آنلاین

مدت دوره: 400 ساعت

مدرس: تیم مدرسان مجموعه

گواهینامه دوره: وزارت علوم

گواهینامه دوره: ترجمه دادگستری

شهریه دوره: 15/200/000تومان

مدیریت کسب و کار آنلاین MBA

نحوه برگزاری دوره: حضوری

مدت دوره: 20 ساعت

مدرس: استاد سید بهروز پرتوی

گواهینامه دوره: وزارت علوم

شهریه دوره: 7/920/000تومان

مدرک وزارت علوم
مدرک قابل ترجمه دادگستری
مجموع کتاب های ویژه دوره
لوح فشرده آموزشی دوره

معرفی دوره

در هر کشوری بخش بهداشت  ودرمان مهم ترین بخش مربوط به افراد جامعه است .  چرا که با سلامت کل آحاد جامعه از مردم عادی و فقیر و غنی و سیاست مدار و … ارتباط دارد . برای همین نیاز است که افرادی در حوزه درمان و وبهداشت و سلامت کشور باشند و آموزش های لازم در این زمینه را ببینند که بتوانند مدیریت و رهبری درستی در این زمینه داشته باشند تا کار این بخش به درستی انجام پذیرد . گستردگی و ضرورت و حساسیت این بخش نیاز به مدیران توانا و حاذق را می طلبد .

 دوره مدیریت سلامتی به اداره کردن و مدیریت بخش های درمانی می پردازد . مثل خدمات درمانی برای یک بیمار . تاسیس و اداره بیمارستان که خود شامل مراقبت های بهداشتی و پزشکی ، استخدام تیم پزشکان و پرستاران و کارمندان ، بخش های مالی و در امدی می باشد . همچنین این مدرک می تواند به تاسیس یک کلینیک درمانی کمک کند . برای تاسیس یک کلینیک بهداشتی یا درمانی الزاما داشتن مدرک پزشکی کافی نیست چرا که سیستم های مدیریتی یک مجموعه صرفا با علم پزشکی قابل اجرا نیست . مدرک مدیریت سلامتی در سطح دکتری تمامی نیاز های شما برای بخش خدمات رسانی به بیماران و افراد را پوشش می دهد .

داشتن این مدرک می تواند به افزایش در آمد شما کمک کند چرا که طبق آمار های رسمی جهان 1پنج هزینه های هر خانوار صرف مسائل درمانی و بهداشتی می شود .

 

حقوق و در امد بالا

انعطاف پذیری در شغل

ثبات مالی در شغل

داشتن نقش مهم در جامعه

 • تنظیم هدف
 • روابط موثر
 • زبان بدن
 • اصول وفنون مذاکره
 • ایده پردازی
 • برند سازی
 • مدیریت و رهبری
 • فروش و بازار یابی

 

مدارک

سرفصل های دوره

 

 • مراقبت های بهداشتی اولیه و ساختار سازمانی درمان  
 • مقدمه و تاریخچه  
 • مراقبت های بهداشتی اولیه  
 • اصول مراقبت های بهداشتی اولیه  
 • اجزای اصلی مراقبت های بهداشتی اولیه  
 • دسترسی به خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه  
 • ساختار سازمانی بهداشت  
 • هماهنگی مکانیسم ها  
 • منابع اطلاعاتی  
 • جایگاه بیمارستان در سطح بندی خدمات  
 • مسؤولیت پذیری اجتماعی برای بیمارستان های آموزشی  
 • مدیریت و ارزشیابی فعالیت های درمانی  
    
 •  
 • پایش فعالیت ها در بیمارستان  
 • اهداف پایش  
 • ویژگی های پایش  
 • ارزشیابی مراقبت های بیمارستانی  
 • روش ارزشیابی  
 • ارزشیابی بیمارستان های عمومی براساس برنامه ملی ارزشیابی در کشور ایران  
 • سطوح ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایران  
 • سطوح ارائه خدمات بهداشتی درمان در ایران  
 • سطح کشوری  
 • سطح استانی  
 • سطح شهرستان  
 • واحدهای عرضه خدمات بهداشتی در روستا  
 • خانه بهداشت  
 • مرکز خدمات جامع سلامت روستایی  
 • واحدهای عرضه خدمات بهداشتی در شهر  

 

 •  
 • مرکز خدمات جامع سلامت شهری  
 • مرکز بهداشت شهرستان  
 • بیمارستان شهرستان  
 • سطح بندی، ادغام و ارائه خدمات از طریق سیستم ارجاع  
 • سطح بندی خدمات
 • نظام ارجاع  
 • ادغام خدمات  
 • پزشک خانواده و تیم سلامت  
 • دسته بندی برنامه های سلامت به لحاظ سطوح پیشگیری  

 

 • مفهوم پیشگیری و انواع آن  
 • انواع برنامه های سلامت به لحاظ سطوح پیشگیری  
 • فناوری اطلاعات سلامت  
 • تاریخچه و مفهوم پرونده الکترونیک سلامت  
 • اهمیت و ضرورت پرونده الکترونیک سلامت  
 • سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)  
 • مفهوم و کاربرد سامانه سیب  
 • اهداف سامانه سیب  
 • مزایا و محاسن سامانه سیب  
 • فهرست مراقبت های موجود در سامانه سیب  
 • روند بکارگیری پرونده الکترونیک سلامت  
 • حوزه و قلمرو عملیاتی آن  
 • وضعیت موجود فناوری اطلاعات سلامت کشور  
 • وضعیت موجود فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی  
 • وضعیت موجود زیرساخت فناوری اطلاعات  
 • زیرساخت نیروی انسانی  
 • نرم افزارهای موجود کلینیکی و درمانگاهی  
 • جایگاه فناوری اطلاعات سلامت در اسناد بالادستی و قوانین کشور  
 • قانون برنامه پنجم توسعه  
 • سند چشم‌انداز بيست‌ساله  
 • مصوبات هیات وزیران  

    

 • مصوبه شورای عالی سلامت  
 • سایر اسناد بالادستی  
 • جایگاه و اهمیت فناوری اطلاعات سلامت در موفقیت نظام سلامت 1404
 • ذی‌نفعان اصلی و کلیدی فناوری اطلاعات سلامت در کشور  
 • رويكرد شناسايي  
 • شناسايي ذينفعان حقيقي  
 • رويكرد تحليل و شناسايي  
 • معرفي كانديداهاي ذينفعان حقيقي  
 • شهروندان  
 • متخصصان سلامت  
 • دستياران سلامت  
 • ارايه ليست نهايي ذينفعان حقيقي  
 • شناسايي ذينفعان و نقش‌آفرينان حقوقي  
 • رويكرد تحليل و شناسايي  
 • معرفي كانديداي ذينفعان و نقش‌آفرينان حقوقي  
 • دسته‌بندي و يكسان‌سازي ليست نهايي ذينفعان و نقش‌آفرينان حقوقي فناوری اطلاعات سلامت  
 • استانداردهای شبکه درمان  
 • اصول و ضوابط کلی ساختار طرح های گسترش شبکه  
 • روش كار  
 • گامهای اجرايي تجديدنظر در طرح هاي گسترش  
 • واحد های موجود در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور  
 • مركز سلامت جامعه روستایی  
 • تعیین تکلیف مرکز سلامت جامعه روستایی  
 • تعیین تکلیف خانه های بهداشت مرکز سلامت جامعه روستایی  
 • سایر ضوابط مراکز سلامت جامعه روستایی  
 • خانه بهداشت  
 • نیروی انسانی خانه بهداشت  
 • خانه بهداشت عشایری  
 • ساختار در نظر گرفته شده برای ارائه مراقبتهای بهداشتی درمانی به جمعیت عشایر  
 • ساماندهی مسیر کوچ عشایر  
 • پایگاه سلامت روستایی  
 • مراکز سلامت جامعه روستایی شبانه روزی  
 • مرکز سلامت جامعه شهری  
 • پايگاه سلامت غیرضمیمه شهری  
 • تصویر کلی پایگاههای سلامت  
 • مراکز جامع خدمات سلامت شهری  
 • پایگاه های اورژانس و فوریت های پزشکی  
 • مرکز مدیریت اورژانس و فوریت های پزشکی  
 • استاندارد جمعیت تحت پوشش هر پایگاه اورژانس  
 • شرح وظایف نیروهای شاغل در مراکز سلامت جامعه  
 • تسهیلات زایمانی  
 • پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی  
 • پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی ممتاز  
 • مركز رفرانس مشاوره و مراقبت بيماري هاي رفتاري  
   

 

سوالات متداول

مدیر عامل اجرایی بیمارستان

رئیس بخش پرستاری

مدیریت بیمارستان

مدیر امور مالی بیمارستان

کارشناس امور بیمه و امار

مدیر عملیات بیمارستان

 رهبری و مدیریت قدرتمند

توانایی حل مشکل

توانایی حفظ خونسردی

مشارکت در کارها

مهارت های ارتباط با جامعه

مدیریت امور مالی

 

برنامه ریزی استراتژیک

همکاری نزدیک با پرسنل

مدیریت پرسنل

مدیریت عملیات

مدیریت منابع انسانی

هماهنگی خدمات پزشکی و بهداشتی

مطابقت با قوانین و مسائل حقوقی

اگر به دنبال کسب مدرکی معتبر در زمینه MBA  مدیریت کسب وکار هستید در دوره هایی شرکت کنید که مدارک مورد تایید وزارت علوم به شما ارائه می دهند که تنها سازمان معتبر در زمینه ارائه مدرک می باشد . همچنین ارائه مدرک قابل ترجمه دادگستری هم به دانش پژوهان این دوره ارائه می گردد. با شرکت در دوره های عالی موسسه می توانید مدرک مورد تایید وس کانادا نیز دریافت کنید از لحاظ مهاجرت به کشور های دیگر با خیالی آسوده اقدام کنید . 

 

 • همکاری با اساتید مطرح و تخصصی در هر زمینه
 • ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم وفناوری
 • ارائه خدمات پشتیبانی به همراه آموزش
 • ارائه دوره به صورت غیر حضوری و صرفه جویی در زمان و هزینه

 

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

DBA سلامتی