DBA شیلات و صنایع غذایی

نحوه برگزاری دوره: حضوری/ آنلاین

مدت دوره: 400ساعت

مدرس: تیم مدرسان مجموعه

گواهینامه دوره: وزارت علوم

گواهینامه دوره: ترجمه دادگستری

شهریه دوره: 15/200/000تومان

مدیریت کسب و کار آنلاین MBA

نحوه برگزاری دوره: حضوری

مدت دوره: 20 ساعت

مدرس: استاد سید بهروز پرتوی

گواهینامه دوره: وزارت علوم

شهریه دوره: 7/920/000تومان

مدرک وزارت علوم
مدرک قابل ترجمه دادگستری
مجموع کتاب های ویژه دوره
لوح فشرده آموزشی دوره

معرفی دوره

این دوره شامل شاخه هایی مثل شیلات ، پرورش و تولید ابزیان ، بهداشت مواد غذایی ، تولید مواد و صنایع غذایی می باشد. اگر در کارخانه های صنایع غذایی فعالیت می کنید یا به پرورش آبزیان و تولید محصولات غذایی اشتغال دارید این دوره برای آموزش و یادگیری مهارت های نوین این رشته بسیارمناسب است .

سلامت و بهداشت مواد غذایی بسیار مهم است چرخه تولید مواد غذایی ازحیوانات و آبزیان تا به انسان برسد پروژه ای است که باید کاملا تحت نظر یک متخصص انجام پذیرد . و این کار نیاز به دانش تخصصی و مهارت و مدیریت در این زمینه دارد چرا که کوچکترین بی دقتی یا اشتباهی می تواند جان میلیاردها نفر موجود زنده را به خطر بیندازد .

افرادی که این دوره راگذرانده اند می توانند در کارخانه های صنایع غذایی و در شیلات مشغول به کار شوند یا چنین مجموعه هایی را تاسیس و مدیریت نمایند .

 

 

 

زیست شناس آبزیان : که بررسی محیط و تولید مثل و جمعیت و تغذیه و سلامت آبزیان می پردازد و مسائل مربوط به این امور را مدیریت می کند .

بازرس کسب و کار شیلات : این فرد پروژه های موجود را بررسی می کند . ذخایر آبی را بررسی کرده . به سلامت محیط شیلات می پردازد ، کنترل بر تعداد تولید و پرورش شیلات دارد و با متخلفان در این زمینه برخورد می کند .

 

مدیر پرورش آبزیان

متخصص علوم غذایی

مدیر ارشد تولید محصول

مهندس فرایند

 • تنظیم هدف
 • روابط موثر
 • زبان بدن
 • اصول وفنون مذاکره
 • ایده پردازی
 • برند سازی
 • مدیریت و رهبری
 • فروش و بازار یابی

 

مدارک

سرفصل های دوره

 

 • قلمرو بیوتکنولوژی  
 • قلمرو بیوتکنولوژی مواد غذایی  
 • بیوتکنولوژی
 • تکنولوژی DNA نوترکیب  
 • بیوتکنولوژی میکروبی  
 • بیوتکنولوژی میکروبی سنتی  
 • بیوتکنولوژی میکروبی مدرن  
 • بیوتکنولوژی تشخیصی  
 • نکات مهم  
 • موادغذایی و میکرو ارگانیسم ها  
 • مواد غذایی و میکروارگانیسم ها  
 • غلظت یون هیدروژن یا pH    
 • رطوبت مورد نیاز : فعالیت آبی (aw)    
 • پتانسیل اکسیداسیون و احیا (Eh)
 • مواد غذایی برای رشد  
 • مواد ممانعت کننده و ساختمان بیولوژیک  
 • مجموعه اثرات فاکتورهای موثر بر رشد    
 • عوامل موثر در فساد مواد غذایی  
 • اصول بهداشت مواد غذایی  
 • منابع آلودگی های میکروبی مواد غذایی  
 • راه های فرعی آلودگی مواد غذایی  
 • آلودگی مواد غذایی  
 • منشا آلودگی گوشت و آلودگی اولیه  
 • میکروارگانیسم های بیماری زای قابل انتقال به انسان در گوشت  
 • فعالیت فلور میکروبی مولد فساد فساد و آلودگی ثانویه  
 • دلایل و راه های آلودگی ثانویه  
 • شرایط تکثیر میکروارگانیسم ها در گوشت  
 • روند میکروبی در گوشت  

 

 • گوشت  
 • نگهداری از گوشت  
 • آلودگی و نگهداری و فساد سبزیجات و میوه ها  
 • انواع کلی فساد میکروبی میوه و سبزی  
 • نگهداری سبزیجات و پیشگیری از آلودگی  
 • نگهداری از میوه ها و پیشگیری از آلودگی  
 • پیشگیری از آلودگی غلات و محصولات آن  
 • پیشگیری از آلودگی  
 • روش های حذف میکروارگانیسم ها  
 • غذا ، تغذیه و صنایع غذایی  
 • غذا، تغذیه و صنایع غذایی  
 • نیازهای انرژی  
 • اجزای مصرف انرژی
 • انرژی مصرفی پایه و در استراحت  
 • گرمازایی ناشی از فعالیت AT    
 • اجزای مواد مغذی  
 • دی و اولیگوساکاریدها  
 • پلی ساکاریدها  
 • فیبر غذایی و فیبر عملکردی  
 • انواع لیپیدها و چربی ها  
 •  
 • اصول نگهداری مواد غذایی  
 • روش های نگهداری مواد غذایی  
 • اصول نگهداری مواد غذایی  
 • تاخیر در تجزیه میکروبی
 • منحنی رشد کشت میکروبی  
 • کاربرد منحنی رشد در نگهداری مواد غذایی  
 • ضد عفونی کردن مواد غذایی  
 • جدا کردن میکروارگانیسم ها  
 • نگهداری مواد غذایی تازه  
 • سیستم های ایجاد کننده سرما  
 • بسته بندی مواد غذایی با اتمسفر تغییر یافته  
 • نگهداری غذاها بوسیله حرارت  
 • استریلیزاسیون  
 • استریلیزاسیون تجاری  
 • پاستوریزاسیون  

 

 

 • اثر اجزای غذایی بر میکروارگانیسم ها  
 • نگهداری غذاها بوسیله انجماد  
 • انتخاب و آماده کردن غذاها برای انجماد  
 • انجماد مواد غذایی  
 • تغییرات در جریان خروج ازانجماد  
 • نگهداری غذاها بوسیله خشک کردن
 • مزایای مواد غذایی خشک شده  
 • خشک کردن خورشیدی  
 • خشک کردن انجمادی  
 • خشک کردن در جریان دودی کردن  
 • میکروبیولوژی غذاهای خشک شده خاص  

 

 • ماورابنفش  
 • لامپ های میکروب کش  
 • فاکتورهای موثر بر تاثیر اشعه  
 • کاربرد در صنایع غذایی  
 • تشعشعات یونیزه  
 • فاکتورهای موثر بر روی تخریب میکروارگانیسم ها توسط اشعه
 • فرآوری مواد غذایی به منظور پرتودهی  
 • پرتوافکنی مواد غذایی
 • تاثیرات در مواد غذایی
 • نگهداری با استفاده از افزودنی ها
 • نگهدارنده ضد میکروبی ایده آل  
 • انواع افزودنی های غذایی  
 • نانوتکنولوژی در صنایع غذایی  
 • نانوتكنولوژي در بخش غذايي  
 • نانوانكپسولاسيون  
 • نانوكامپوزيت ها در بسته بندي مواد غذايي  
 • خصوصيات ممانعت كنندگي نانوكامپوزيت ها  
 • نانو كامپوزيت هاي ضد ميكروبي  
 • توليد محصولات كشاورزي  
 • مدیریت کیفیت در صنایع غذایی و سیستم های HACCP    
 • عوامل موثر در مخاطره سلامت مصرف کننده  
 • ضرورت به کارگیری سیستم HACCP    
 • اصول کلی سیستم HACCP    
 • مراحل اجرایی HACCP
 • مراحل ممیزی یک سیستم HACCP    
 • اصول استاندارد و ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی  
 • ویژگی های مهم ISO 22000    
 • سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  
 • مسئولیت های مدیریت سیستم  
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی ایمنی مواد غذایی  
 • گام های اولیه برای تجزیه و تحلیل خطر (Hazard Analysis)    
 • سیستم ردیابی  
 • ارزیابی نحوه ترخیص  
 • کنترل دستگاه های اندازه گیری و نمایش داده ها  
 • ممیزی داخلی استاندارد ISO 22000    
 • نکات مهم  
 • میکرو ارگانیسم  
 • ساختار و نحوه عمل سلول های میکروبی  
 • پروکاریوت ها  
 • انواع پروکاریوت ها  
 • باکتری های گرم منفی  
 • ساختار باکتری های گرم منفی  
 •  
 • ویژگی های یوکاریوت ها  
 • قارچ ها  
 • ساختار قارچ ها  
 • دسته بندی قارچ ها براساس چگونگی و محل تولید اسپورهای جنسی  
 • مخمرها و ویژگی آن ها  
 • ویژگی های ساختاری مخمرها  
 • فرآیند ها و فرآورده های صنعتی  
 • چهار روش اصلی در تاثیر گذاری آنتی بیوتیک ها
 • بازدارنده های غشای سلولی  
 • تاثیر بر روی اسیدهای نوکلئیک  
 • بیوتکنولوژی زیست محیطی  
 • روش های تصفیه فاضلاب  
 • تهیه کمپوست  
 • تجزیه زیستی گزنوبیوتیک ها  
 • استخراج بیولوژیکی معدن (حل کردن مواد معدنی)   
 • شیلات  
 • تاریخچه صنعت شیلات در ایران  
 • آشنایی با شیلات  
 • شاخه های علم شیلات  
 • ارتباط شیلات با علوم پایه  
 • اهمیت شیلات  
 • ‌قانون تأسیس سازمان شیلات ایران  
 • تکثیر و پرورش آبزیان  
 • اکولوژی آب ها  
 • فرآوری محصولات شیلاتی  
 • صید و صیادی  
 • روش های صید  
 • تورهاي احاطه اي يا گردان  
 • وضعیت موجود شیلات
 • تجارت خارجی شیلات و آبزیان  
 • اشتغال زایی در بخش شیلات و آبزیان  
 • مشكلات و موانع بر سرراه شیلات و آبزیان  
 • مشكلات و تنگناهای بخش آبزی پروری   

 

 

سوالات متداول

روابط عمومی بالا

ایجاد انگیزه و برقراری ارتباط موثر

برنامه ریزی و تفکر استراتژیک

حل مشکل و تصمیم گیری

توسعه کسب و کار 

 

اگر به دنبال کسب مدرکی معتبر در زمینه MBA  مدیریت کسب وکار هستید در دوره هایی شرکت کنید که مدارک مورد تایید وزارت علوم به شما ارائه می دهند که تنها سازمان معتبر در زمینه ارائه مدرک می باشد . همچنین ارائه مدرک قابل ترجمه دادگستری هم به دانش پژوهان این دوره ارائه می گردد.

 

 • همکاری با اساتید مطرح و تخصصی در هر زمینه
 • ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم وفناوری
 • ارائه خدمات پشتیبانی به همراه آموزش
 • ارائه دوره به صورت غیر حضوری و صرفه جویی در زمان و هزینه

DBA شیلات و صنایع غذایی