DBAمدیریت دولتی

نحوه برگزاری دوره: حضوری/ آنلاین

مدت دوره: 400 ساعت

مدرس:تیم مدرسان مجموعه

گواهینامه دوره: وزارت علوم

گواهینامه دوره: ترجمه دادگستری

شهریه دوره: 15/200/000تومان

مدیریت کسب و کار آنلاین MBA

نحوه برگزاری دوره: حضوری

مدت دوره: 20 ساعت

مدرس: استاد سید بهروز پرتوی

گواهینامه دوره: وزارت علوم

شهریه دوره: 7/920/000تومان

مدرک وزارت علوم
مدرک قابل ترجمه دادگستری
مجموع کتاب های ویژه دوره
لوح فشرده آموزشی دوره

معرفی دوره

این دوره برای علاقه مندان به مدیریت دولتی تدوین شده است که هدف آن تربیت نیروهای انسانی ماهر و متخصص در این زمینه است که در شرکت ها و سازمان ها مختلف بتوانند فعالیت نمایند . این افراد باید به مباحث اقتصاد و بودجه و برنامه ریزی علاقه مند باشند و در سازمان های دولتی مشغول به کار باشند با تا کسب مدرک دوره عالی مدیریت کسب و کار بتوانند هم از لحاظ شغلی و هم از لحاظ علمی سطح خود را ارتقا دهند .  دوره مدیریت دولتی یک دوره مدیریتی پر طرفدار در این زمینه است چرا به تصمیم گیری و  مدیریت جمعی می پردازد و همه  افراد و مدیران یک سازمان برای یک هدف عالی به پیش می روند و تلاش می کنند . در این دوره مدیران ادارا

در این دوره مدیران ادارات و سازمان های دولتی می آموزند که چگونه با فساد های اداری مبارزه کنند . نقش قدرت و سیاست را تشخیص می دهند و در مدیریت خود آن را به کار می گیرند . این افراد به صورت پایه ای سازمانیک اداره و مدیریت آن را می آموزند . این پست مدیریتی بیشتر به امنیت جامعه و اقتصاد مردم می پردازد و در اصل این دوره مدیریتی یعنی پیاده سازی سیاست های دولت به نفع مردم و دولت . یک فردی که مدرک دوره عالی مدیریت دولتی را گذرانده است باید بتواند بین منافع مردم و دولت تعادل برقرار سازد و بتواند تصمیم گیری های استراتژیک انجام دهد . به دلیل وجود سازمان و ارگان های دولتی در جامعه ما این شغل جز مشاغل پر کاربرد و پر درآمد است و دوره مدیریت عالی و مدرک DBA  میتواند به ارتقا جایگاه و در آمد علاقه مندان به این حوزه کمک کند .

 مدیریت امور مالی

توجه به جزییات یک سازمان

استخدام افراد با دانش بالا و تکنیک های مصاحبه

ایجاد انگیزه بین کارمندان

رهبری  وسازماندهی

 • تنظیم هدف
 • روابط موثر
 • زبان بدن
 • اصول وفنون مذاکره
 • ایده پردازی
 • برند سازی
 • مدیریت و رهبری
 • فروش و بازار یابی

مدارک

سرفصل های دوره

 

 • تاریخچه و مبانی بهبود
 • نقش مدیریت تحول در قطب رشدیافته
 • رابطه بین بهبود و رفتار سازمانی
 • رابطه میان تحول و بهبود
 • ضرورت توسعه
 • تغییرات در رفتار مدیریت
 • مدیریت طراحی بازده
 • لزوم تغییر خط‌مشی‌ها
 • تحول سازمانی و نگرش‌های جدید به مبحث بهبود
 • عوامل مؤثر بر رشد و تکامل سازمان‌ها
 • دیدگاه‌های مکاتب شرقی و غربی درباره ابداع
 • اهداف مدیریت بهبود و تحول
 • نقش حساس رهبری سازمان در هدف‌گذاری برای بهبود
 • هدف‌گذاری براساس نوع مسأله
 • مدیریت برمبنای هدف و طرح چند سؤال
 • لزوم نگرش سیستمی به بهبود سازمانی
 • الف- تشخیص (علت‌یابی)
 • هدف تشخیص
 • فرایند تشخیص (علت‌یابی)
 • روش‌های تشخیص (علت‌یابی)
 • اختلاف عملکرد
 • الگوهای تشخیص
 • فرایند جمع‌آوری آمار و ارقام
 • روش‌های جمع‌آوری اطلاعات
 • ب- اجرای برنامه
 • ج- تثبیت و تداوم
 • تحلیل اطلاعات
 • علایم هشداردهنده در تشخیص
 • مدیریت تحول
 • استراتژی‌های مبتنی بر برنامه
 • -ورود یک مشاور(تسهیل‌گر) به سازمان
 • -تشخیص
 • به سازمان
 • -تشخیص
 • – برنامه ریزی و اجرا
 • -ارزشیابی و نهادی ساختن تحول
 • بهبود و بازسازی سازمان(بوبس)
 • ویژگی‌های بوبس
 • نقش مشاور/ تسهیل‌گربوبس
 • -استراتژی‌های هنجاری-دوباره آموزی
 • فنون بوبس
 • سطح میان گروهی:پژوهش مبتنی بر بازیافت
 • سطح سازمان: شبکه بوبس
 • هماهنگی اجرائی فنون بوبس
 • مدیریت تغییر سازمانی
 • مدلی برای مدیریت تغییر سازمانی
 • عوامل تعیین‌کننده تغییر
 • آغازکنندگان تغییر سازمانی
 • استراتژی‌های برنامه‌های ایجاد تغییر
 • توزیع قدرت:    
 • پیش‌بینی تغییر از ابعاد ساختاری
 • پیچیدگی
 • رسمیت
 • تمرکز
 • یک نظریه توصیفی از تغییر سازمانی
 • ثبات منجر به رکود می‌شود
 • سازگاری داخلی به تغییر بنیادی نیاز دارد
 • نکته‌ای در زمینه دیدگاه قدرت – کنترل
 • تغییر و مدل‌های آن
 • سه گونه تغییر سازمانی
 • تغییر توسعه‌ای
 • تغییر انتقالی

 

 • انتقالی
 • تغییر دگرگون‌ساز
 • فرآیند دگرگونی
 • مسیر یادگیری و تصحیح
 • دینامیک‌های انسانی در دگرگونی
 • هدف، چشم‌انداز و ارزش‌ها در حین دگرگونی
 • درون‌نگری فردی در دگرگونی
 • مدل‌های فرایند تغییر
 • اسلوب‌های فرایند تغییر
 • چارچوب‌های تغییر در مقابل مدل‌های فرایند تغییر
 • مدل فرایند تغییر به‌عنوان یک نظام فکری
 • دگرگونی، یک فرایند جریان کامل
 • مدل فازی فرایند تغییر      
 • نقطه اوج هوبرت و اوج تولید نفت
 • تأمین اجتماعی و ورشکستگی خدمات درمانی سالخوردگان 
 • برنامه‌ریزی منطقی و تغییر سازمانی
 • تحول رویکردهای راهبردی به تغییر
 • ذی‌نفعان و تحلیل همسانی و همخوانی
 • تحلیل برون سازمانی
 • تحلیل PESTLE    
 • ماهیت رقابت و استعداد رشد
 • دامنه نظارت و کنترل
 • عرضه محصولات متعارف و رایج یا محصولات خاص
 • اقتصاد صنعتی سازمانی و تحلیل نیروهای پنج‌گانه
 • تحلیل رهایی از پهنه ناهنجاری (FAR)    
 • تعیین یک مسیر راهبردی

 

 • تکوین و پیشرفت راهبردی معاصر
 • شناسایی یک مشکل
 • مشکلات آشکار و پنهان
 • اقدام‌پژوهی و کاوش‌گری فرایندی
 • مراحل مداخلات آسیب‌شناسانه
 • هنر آسیب‌شناسی سازمانی
 • ترسیم یک نقشه آسیب‌شناسی
 • چارچوب‌ها و آسیب‌شناسی
 • قدرت، سیاست و تحول سازمان
 • صورت دوگانه قدرت
 • ‌نظریه‌هایی در باب منابع اجتماعی قدرت
 • تعریف سیاست سازمانی
 • چارچوبی برای تجزیه و تحلیل قدرت و سیاست
 • ماهیت تحول سازمان در رابطه با قدرت و سیاست
 • فعالیت در یک محیط سیاسی
 • کسب مهارت‌های قدرت و به‌کارگیری آن‌ها
 • کاربرد روش سیستمی    
 • روش سیستمی به چه کار می‌آید؟
 • مدل‌ها و شبیه‌سازی: ابزارهای اصلی

 

 • حدود و مزایای به‌کار بردن شبیه‌سازی
 • رفتار شگفت‌انگیز
 • ثبات پویا، تعادل در حرکت
 • تعادل نیروها
 • هومئوستازی یا پاداری در برابر تغییرات
 • پویایی (دینامیک) تغییر
 • فزایندگی و تنوع
 • تکامل
 • نقاط اهرمی (محل‌هایی برای مداخله در سیستم)
 • اعداد (مقادیر ثابت و پارامترها مانند یارانه ها، مالیات ها، استانداردها)
 • موجودی های موقت (میزان پایداری موجودی ها نسبت به جریان)
 • ساختارهای ذخیره و جریان (سیستم های فیزیکی و گره های تقاطع میان آن‌ها)
 • تأخیرات (زمان طی‌شده نسبت‌به نرخ تغییرات سیستم)
 • حلقه های بازخورد تعادلی، قدرت نسبی بازخوردها در اصلاح آسیب ها
 • حلقه های بازخورد تقویتی (قدرت دستاوردهای حلقه های هدایت کننده)
 • جریانهای اطلاعاتی (ساختار دسترسی به اطلاعات)
 • قوانین (مشوق ها، تنبیه ها، محدودیت ها)
 • خودسازماندهی (توانایی افزایش، تغییر یا تکامل ساختار سیستم)
 • اهداف (مقصود یا وظیفه یک سیستم)
 • پارادایم ها (برداشت ذهنی از ماهیت سیستم؛ شامل اهداف، ساختار، قوانین، تأخیرات و پارامترها)
 • فراپارادایم
 • زندگی در دنیای سیستم ها
 • . فرایند
 • . پیشنهاد به مشتری
 • . مشارکت
 • سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی
 • ویژگی های سازمان
 • سازمان از دیدگاه سیستمی
 • مدیریت تغییر و تحول در سازمان
 • چگونه از تغییرات در سازمان بهره برداری کنیم؟
 • سطوح عملیاتی، فنی و استراتژیک سازمان
 • ویژگیهای سازمانهای موفق امروزی
 • سازماندهی
 • مفاهیم و اصطلاحات سازماندهی
 • اصول تفویض اختیار
 • واحد تشکیلات و روش ها
 • وظایف واحد تشکیلات و روش ها
 • محل سازمانی واحد تشکیلات و روش ها
 • هدف های واحد تشکیلات و روش ها
 • ویژگی های کارکنان واحد تشکیلات و روش ها
 • ساختار سازمانی

 

 • حدود و مزایای به‌کار بردن شبیه‌سازی
 • رفتار شگفت‌انگیز
 • ثبات پویا، تعادل در حرکت
 • تعادل نیروها
 • هومئوستازی یا پاداری در برابر تغییرات
 • پویایی (دینامیک) تغییر
 • فزایندگی و تنوع
 • تکامل
 • نقاط اهرمی (محل‌هایی برای مداخله در سیستم)
 • اعداد (مقادیر ثابت و پارامترها مانند یارانه ها، مالیات ها، استانداردها)
 • موجودی های موقت (میزان پایداری موجودی ها نسبت به جریان)
 • ساختارهای ذخیره و جریان (سیستم های فیزیکی و گره های تقاطع میان آن‌ها)
 • تأخیرات (زمان طی‌شده نسبت‌به نرخ تغییرات سیستم)
 • حلقه های بازخورد تعادلی، قدرت نسبی بازخوردها در اصلاح آسیب ها
 • حلقه های بازخورد تقویتی (قدرت دستاوردهای حلقه های هدایت کننده)
 • جریانهای اطلاعاتی (ساختار دسترسی به اطلاعات)
 • قوانین (مشوق ها، تنبیه ها، محدودیت ها)
 • خودسازماندهی (توانایی افزایش، تغییر یا تکامل ساختار سیستم)
 • اهداف (مقصود یا وظیفه یک سیستم)
 • پارادایم ها (برداشت ذهنی از ماهیت سیستم؛ شامل اهداف، ساختار، قوانین، تأخیرات و پارامترها)
 • فراپارادایم
 • زندگی در دنیای سیستم ها
 • . فرایند
 • . پیشنهاد به مشتری
 • . مشارکت
 • سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی
 • ویژگی های سازمان
 • سازمان از دیدگاه سیستمی
 • مدیریت تغییر و تحول در سازمان
 • چگونه از تغییرات در سازمان بهره برداری کنیم؟
 • سطوح عملیاتی، فنی و استراتژیک سازمان
 • ویژگیهای سازمانهای موفق امروزی
 • سازماندهی
 • مفاهیم و اصطلاحات سازماندهی
 • اصول تفویض اختیار
 • واحد تشکیلات و روش ها
 • وظایف واحد تشکیلات و روش ها
 • محل سازمانی واحد تشکیلات و روش ها
 • هدف های واحد تشکیلات و روش ها
 • ویژگی های کارکنان واحد تشکیلات و روش ها
 • ساختار سازمانی

 

سوالات متداول

مدیر برنامه در شرکت های خصوصی

این فرد پروژه های به تایید رشیده در یک شرکت را همراهی می کند تا آن پروژه به هدف و مقصد نهایی تعیین شده برسد  .و بر تمامی مراحل کار از تعیین بودجه و زمان اجرای کار و کارمندان و … نظارت دارد .

 

مشاور اداره امور عمومی

این افراد مدیریت بودجه را قانون گذاری و سیاست گذاری می کنند .و روی سیستم های اطلاعاتی یک اداره یا سازمان تمرکز دارند و به مدیران در زمینه اجرای پروژه مشاوره می دهند  .

برنامه ریز شهری و منطقه ای

شهردار

مدیر منابع انسانی

مشاور روابط عمومی   

اگر به دنبال کسب مدرکی معتبر در زمینه MBA  مدیریت کسب وکار هستید در دوره هایی شرکت کنید که مدارک مورد تایید وزارت علوم به شما ارائه می دهند که تنها سازمان معتبر در زمینه ارائه مدرک می باشد . همچنین ارائه مدرک قابل ترجمه دادگستری هم به دانش پژوهان این دوره ارائه می گردد.

 

 • همکاری با اساتید مطرح و تخصصی در هر زمینه
 • ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم وفناوری
 • ارائه خدمات پشتیبانی به همراه آموزش
 • ارائه دوره به صورت غیر حضوری و صرفه جویی در زمان و هزینه

DBA مدیریت دولتی