DBA مدیریت کسب و کار با تاکید بر آموزه های قرآنی

نحوه برگزاری دوره: حضوری/ آنلاین

مدت دوره: 400 ساعت

مدرس:تیم مدرسان مجموعه

گواهینامه دوره: وزارت علوم

گواهینامه دوره: ترجمه دادگستری

شهریه دوره: 15/200/000تومان

مدیریت کسب و کار آنلاین MBA

نحوه برگزاری دوره: حضوری

مدت دوره: 20 ساعت

مدرس: استاد سید بهروز پرتوی

گواهینامه دوره: وزارت علوم

شهریه دوره: 7/920/000تومان

مدرک وزارت علوم
مدرک قابل ترجمه دادگستری
مجموع کتاب های ویژه دوره
لوح فشرده آموزشی دوره

معرفی دوره

گسترده شدن جهان و ازدیاد جمعیت و رونق گرفتن تجارت و فضاهای الکترونیکی و وسائل ارتباطات جمعی موجب شده است که افراد از هم فاصله بگیرند ، ارتباط افراد و دولت ها و کشور ها بسیار کم شده است و از طرفی فقر و فاصله های طبقاتی و اضطراب و دلهره به شدت در فضاهای کاری وتجاری زیاد شده است . از این رو بر آن شده ایم تا دوره ای  را ارائه دهیم که بر پایه سیره انبیا به کسب وکار وتجارت ها  رونق بخشد و قوانین اسلامی را سرلوحه کار ها و تجارت ها کند تا بتوان مدیرانی را آموزش داد در سطح عالی و گسترده که بر اساس قوانین اسلام به کسب و کار خود رونق بخشند تا ارتباطات اجتماعی بین دولت ها و مردم بر اساس برابری و برادری شکل گیرد .

با توجه به افزایش پیشرفت و تکنولوژی و جوامع لازم است که آموزه های قرآنی ما به شکل تجارت امروزی شکل گیرد و بر اساس نیاز روز تغییر و تحول پیدا کند  . مدیرانی که مد نظر دارند شیوه و سیره انبیا را در کار سرلوحه خود قرار دهند می توانند در این دوره شرکت کنند و با آموزش مدیریت کسب وکار بر شیوه انبیا و قران کریم به رونق کسب وکار خود بپردازند یا کاری را آغاز کنند .

 • تنظیم هدف
 • روابط موثر
 • زبان بدن
 • اصول وفنون مذاکره
 • ایده پردازی
 • برند سازی
 • مدیریت و رهبری
 • فروش و بازار یابی

 

مدارک

سرفصل های دوره

 

 • تدوین حدیث در دوره ی بنی عباس  
 • ادوار تدوین حدیث در اهل سنت  
 • مالک بن انس  
 • نگاهی به کتاب مالک  
 • نگاهی به موطا کنونی  
 • اهل سنت و مسندنویسی  
 • نگاهی به چند مسند  
 • مسند احمدبن حنبل  
 • نگاهی به مسند احمدبن حنبل  
 • کتاب های سّته اهل سنت  
 • بررسی نتایج تأخیر در تدوین حدیث   
 • گذری بر تاریخ حدیث شیعه  
 • نگاهی به تاریخ حدیث شیعه  
 • آثار به جا مانده از شیعه در قرن اول هجری  
 • بررسی کتاب علی (ع) یاجامعه  
 • محتوای کتاب جامعه  

 

 • جامعه  
 • بررسی صحیفه علی (ع) در منابع اهل سنت  
 • مواریث عمومی شیعه  
 • بررسی اسناد نهج البلاغه به امام علی (ع)  
 • دوره ی بنی عباس  
 • تقدم کار فرهنگی بر فعالیت های سیاسی   
 • سبک و سیره ی ائمه معصومین  
 • نگاهی به سیره ی امامان (ائمه)  
 • گزارشی از وضعیت اولیه شاگردان امامان باقر و صادق  
 • موقعیت کمی و کیفی شاگردان دو امام باقر و صادق  
 • راویان فقیه در اصحاب صادقین (ع)  
 • اصحاب اجماع  
 • مرجعیت اصحاب اجماع و سایر راویان فقیه  
 • شیوه های تلقی حدیث از صادقین (ع)  
 • بررسی سیر تاریخی کتابت حدیث در شیعه  
 • اصول اربعمائه    
 • اصل در لغت و تفاوت آن با کتاب  
 • تعداد اصول روایی  
 • اهمیت اصول اربعمائه  
 • عصر پیدایش اصول اربعمائه  

 

 • حدیثی  
 • اصول موجود تا عصر ما  
 • دیدگاه دیگر در خصوص ماهیت اصول اربعماه    
 • تحقیقی پیرامون اصالت حدیث شیعه  
 • نگاهی بر استواری حدیث شیعه    
 • بررسی عنصر تقیه از نظر شیعه  
 • تقیه از نظر لغوی و اصطلاحی  
 • ارتباط تقیه با شرایط سیاسی شیعه  
 • فوائد صدور حدیث در شرایط تقیه  
 • مشکلات ناشی از صدور حدیث در شرایط تقیه  
 • حیرت در عمل به تکالیف دینی  
 • کم و زیاد شدن نصوص دینی  
 • راه حل ها و تدابیر  
 • سیاستهای امام باقر و صادق (ع) در برخورد با فرق انحرافی  
 • برخورد هدایتی و جذب مخالفان  
 • برخورد دفعی و طرد معاندان  
 • جریان غلات و برخورد امامان باقر و صادق با آن ها  
 • اعتقادات غلات  
 • نقش غلات در مسیر جعل حدیث  
 • اقدامات امام باقر و صادق در برابر غلات  
 • اهتمام صادقین به صحت حدیث از نظر لفظ و معنی  
 • تکذیب و تصدیق حدیث  
 • معیارهای ائمه در شناخت حدیث صحیح  
 • عصر شکل گیری فقه و حدیث  
 • بررسی راویان و روایات امامان، پس از صادقین  
 • آثار علمی امام رضا (ع)  
 • بررسی مجموعه های مسائل در حدیث شیعه  بررسی ارزش مکتوبات حدیثی و قرائنی بر آن
 • آن  
 • سرنوشت مکتوبات حدیثی، توقیعات و رسائل  
 • توقیعات حضرت مهدی (عج)  
 • بررسی حدیث شیعه در کارنامه ی روایت و محدثین  
 • مراکز و پایگاه های حدیث شیعه  
 • محافل درسی در کوفه  
 • بیوتات حدیثی شیعه  
 • حوزه ی درسی بغداد  
 • حوزه درسی قم  
 • روابط حوزه ها با یکدیگر، أخذ و مبادله ی حدیث  
 • اختلاف و درگیری حوزه ها با یکدیگر  
 • بررسی سبک و سیره فنی مشایخ حدیث در دوره متقدمان  
 • دقت های رجالی در سند و طریق روایت  
 • نمونه هایی از اسباب جرح و تعدیل راوی در گزارش متقدمان  
 • هایی از اسباب جرح و تعدیل راوی در گزارش متقدمان  
 •  مباحثی از تفسیر کشاف      
 •  محتوای تفسیر    
 •  بررسی و نقد    
 •  نمونه هایی از متن تفسیر زمخشری       
 •  محتوای تفسیر    
 •  بررسی و نقد    
 •  گزیده هایی از تفسیر    
 •  سوره فجر      
 •  بررسی و نقد    
 •  مباحثی از تفسیر ابن کثیر    
 •  محتوای تفسیر    
 •  آیاتی از سوره مزمل    
 •  آیاتی از سوره مبارکه فجر    
 •  البرهان فی تفسیر القرآن     
 •  محتوای تفسیر    
 •  بررسی و نقد    
 •  گزیده‌هایی از تفسیر    
 •  آیاتی از سوره ق    
 •  آیاتی از سوره مزمل    
 •  آیاتی از سوره فجر    
 •  تفسیر در عصر تابعان    
 •  مدرسه مکه    
 •  مدرسه مدینه    
 •  مدرسه کوفه    
 •  مدرسه بصره    
 •  مدرسه شام    
 •  چهره های بارز تابعان    
 •  سعیدبن جبیر    
 •  سعید بن مسیب    
 •  نمونه هایی از تفسیر سعید بن مسیب    
 •  سخنانی ناب از سعید بن مسیب    
 •  مجاهد بن جَبر    
 •  طاووس بن کیسان    
 •  عکرمه    
 •  عطاء بن سائب    
 •  ابان بن تغلب    
 •  حسن بصری    
 •  علقمه بن قیس    
 •  محمد بن کعب قُرَظی    
 •  محمد بن کعب قُرَظی    
 •  ابو عبدالرحمان سُلمی    
 •  مسروق بن اجدع    
 •  اسود بن یزید    
 •  مُرّه همدانی    
 •  عامر شعبی    
 •  عمر و بن شر حبیل    
 •  زیدبن وهب    
 •  ابوشعثای کوفی    
 •  ابوشعثای ازدی    
 •  اصبغ بن نُباته    
 •  زِرّ بن حُبَیش    
 •  ابن ابی لیلی    
 •  عبیده بن قیس    
 •  ربیع بن انس بکری    
 •  حارث بن قیس کوفی    
 •  قتاده بن دِعاعه    
 •  زیدبن اسلم    
 •  ابوالعالیه    
 •  جابربن جُعفی    
 •  ارزش تفاسیر تابعان    
 •  ویژگی تفسیر تابعان    
 •  منابع تفسیر در عصر تابعان    
 •  تفسیر نقلی    
 •  تفسیر قرآن به قرآن    
 •  تفسیر قرآن با سنت    
 •  تفسیر قرآن بنا بر سخنان صحابه    
 • کاربرد خبر و احد در تفسیر  
 •  اسرائیلیات    
 •  ضعف سندها    
 •  مراجع عمده پخش اسرائیلیات    
 •  سر منشأ رواج اسرائیلیات    
 •  نمونه های اسرائیلیات در تفسیر    

 

سوالات متداول

اگر به دنبال کسب مدرکی معتبر در زمینه MBA  مدیریت کسب وکار هستید در دوره هایی شرکت کنید که مدارک مورد تایید وزارت علوم به شما ارائه می دهند که تنها سازمان معتبر در زمینه ارائه مدرک می باشد . همچنین ارائه مدرک قابل ترجمه دادگستری هم به دانش پژوهان این دوره ارائه می گردد. با شرکت در دوره های عالی موسسه می توانید مدرک مورد تایید وس کانادا نیز دریافت کنید از لحاظ مهاجرت به کشور های دیگر با خیالی آسوده اقدام کنید . 

 

 • همکاری با اساتید مطرح و تخصصی در هر زمینه
 • ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم وفناوری
 • ارائه خدمات پشتیبانی به همراه آموزش

  ارائه دوره به صورت غیر حضوری و صرفه جویی در زمان و هزینه

DBA مدیریت کسب و کار با تاکید بر آموزه های قرآنی