MBAمدیریت اجرایی

نحوه برگزاری دوره: حضوری/ آنلاین

مدت دوره: 300 ساعت

مدرس: تیم مدرسان مجموعه

گواهینامه دوره: وزارت علوم

گواهینامه دوره: ترجمه دادگستری

شهریه دوره: 10/000/000تومان

مدیریت کسب و کار آنلاین MBA

نحوه برگزاری دوره: حضوری

مدت دوره: 20 ساعت

مدرس: استاد سید بهروز پرتوی

گواهینامه دوره: وزارت علوم

شهریه دوره: 7/920/000تومان

مدرک وزارت علوم
مدرک قابل ترجمه دادگستری
مجموع کتاب های ویژه دوره
لوح فشرده آموزشی دوره

معرفی دوره

این دوره برای افرادی مناسب است که مدیریت اجرایی یک شرکت را بر عهده دارند .این افراد با شرکت در این دوره امور مالی ، بازار یابی ، مدیریت منابع انسانی را می آموزند که برای اولین بار در سال 1943 در دانشگاه شیگاگو برای به روز رسانی اطلاعات مدیریتی به کار گرفته شد این دوره کمک می کند به مدیران که اطلاعات خود را مطابق با دنیای روز جلو ببرند و کسبو کار خودرا به روزکنند

در هر کسب وکاری موقعیت هایی به وجود می آید که نیاز به درک ریسک و صرف زمان وشناسایی دقیق دارد که مدیریت اجرایی می تواند آن سازمان را نجات دهد  . هر چه کسب وکار شما بزرگ تر شود قانون مند کردن محیط کار و دستیابی به اهداف سخت تر است برای همین سازمان شما و کسب وکارتان نیاز به فردی دارد که بتواند با اجرایی کردن قوانین و کنترل بر آنها و مدیریت انها بحران ها را پشت سر بگذارد . یک مدیر اجرایی یاد می گیرد که محرک های موجود را تجزیه و تحلیل کند چشم اندازه ای مختلف را بررسی کند اهداف سطح بالا برای سازمان تعریف کند این اهداف را پیاده سازی کند ومنابع مورد نیاز را تامین کند

■ ارائه ایده های نو برای کسب وکار

■ اتصال کسب وکار خود به طیف وسیعی از بازارهای جهانی

■ گشوده شدن در های بازار جهانی به روی کسب وکار شما

■ مدیریت فناوری ها و سازمان هایی که زیر بنای تجاری دارند

 

 • تنظیم هدف
 • روابط موثر
 • زبان بدن
 • اصول وفنون مذاکره
 • ایده پردازی
 • برند سازی
 • مدیریت و رهبری
 • فروش و بازار یابی

مدارک

سرفصل های دوره

 

 

 • تئوری سازمان ، مدیریت و اصول مدیریت  
 • طبقه بندی های تاریخی نظریه های سازمان و مدیریت  
 • تعاریف مدیریت
 • نظریه نقش های مدیریتی
 • خلاقیت مدیران
 • مدیریت موفق و مؤثر  
 • اهمیت برنامه ریزی برای مدیریت
 • سازماندهی  
 • انواع مختلف سازماندهی  
 • آشنایی با سازمان رسمی  
 • آشنایی با سازمان غیر رسمی
 • سطوح مدیریت
 • مهارت های مدیران  
 • نقش های مدیریت  
 • وظایف مدیران  
 • مدیریت مالی و اقصاد مدیریت  
 • تعريف اقتصاد مديريت   
 • ارتباط اقتصاد مدیریت با نظریه اقتصادی
 • ابزارهاي اقتصاد مديريت  
 • مدیریت مالی  
 • انواع صورت‌های مالی  
 • اقلام اصلي صورت هاي مالي
 • نسبت های مالی  
 • بودجه مالی   
 • بودجه برنامه ای  
 • بودجه عملیاتی  
 • مقایسه بودجه برنامه‌ای و بودجه عملیاتی   
 • مدیریت تکنولوژی و نوآوری  

 

 

 

 

 • تعریف تکنولوژی  
 • طبقه بندی تکنولوژی   
 • مدیریت تکنولوژی  
 • چارچوب مفهومي مديريت تكنولوژي   
 • عرضه نوآوری به بازار و انواع نوآوری  
 • مسایل اساسی در مدیریت تکنولوژی  
 • اصول هدایتگر مدیریت تکنولوژی برای اداره‌ی شرکت   
 • مهمترین عوامل محرک تغییرات در قرن بیست و یکم   
 • دوره عمر تکنولوژی و رشد بازار   
 • نمودارs پیشرفت تکنولوژی   
 • تکنولوژی های دارای چند نسل   
 • فرایند نوآوری تکنولوژی بازار   
 • سه تحول مهم در فرایند نوآوری   
 • ظهورتکنولوژی های پیچیده   
 • عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژی   
 • تفاوت بین طراحی استراتژی و برنامه ریزی   
 • چارچوب برنامه ریزی تکنولوژی   
 • عناصر پیش بینی تکنولوژی

 

 

 • عناصر پیش بینی تکنولوژی   
 • انتخاب روش مناسب برای برنامه ریزی تکنولوژی   
 • معیارهای انتخاب روش یا روش های مناسب پیش بینی   
 • فازهای توسعه تکنولوژی   
 • ممیزی تکنولوژی   
 • برنامه ریزی طبق چرخه حیات تکنولوژی   
 • اکتساب و بکارگیری تکنولوژی   
 • روش های کسب تکنولوژی   
 • انتقال تکنولوژی   
 • کانال های جریان تکنولوژی   
 • خلق تکنولوژی از طریق تحقیقات   
 • تلفیق بهینه تکنولوژی ها و تحقیقات صنعتی    
 • مدیریت جهانی تحقیقات   
 • مدیریت بازاریابی  
 • تعریف مدیریت بازاریابی
 • فلسفه های مدیریت بازاریابی
 • دیدگاه فروش
 • دیدگاه بازاریابی  
 • دیدگاه بازاریابی اجتماعی  
 • سیستم بازار   

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ    

 

 • روش ﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
 • ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ  
 • تجزیه و تحلیل بازار رقبا   
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﻼن ﺷﺮﮐﺖ  
 • ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ   
 • ستاره (رشد سریع بازار و سهم بازار زیاد)
 • مدل GE (جنرال الکتريک)    
 • فرآیند ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ  
 • آمیخته بازاریابی   
 • ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
 • تعریف تحقیقات بازاریابی   
 • نقش تحقيقات بازاريابي   
 • تجزيه و تحليل موقعيت و برنامه ريزي
 • حل مساله آميخته بازاريابي
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
 • انواع سیستم‌های اطلاعاتی بازاریابی   
 • فرآیند تحقیقات بازار   
 • تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی
 • ماهیت مدیریت منابع انسانی  
 • وظایف مدیریت منابع انسانی  
 • جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان   
 • برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 • مراحل بر نامه ریزی نیروی انسانی  
 • روش های برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
 • کارمندیابی

 

 • عوامل مؤثر بر انتخاب روش هاي كارمندیابی  
 • آموزش و توسعه نیروی انسانی  
 • مزایای آموزش  
 • وظایف واحد آموزش  
 • طراحی برنامه های آموزشی  
 • تعیین اهداف آموزشي
 • ارزیابی عملکرد کارکنان   
 • مزایای ارزیابی کارکنان
 • کاربردهای ارزیابی عملکرد
 • روش های ارزیابی کارکنان   
 • روش عامل سنجی  
 • روش فهرست وارسی (چک لیست)  
 • روش ثبت وقایع حساس   
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت  
 • ويژگي هاي سيستم اطلاعات مديريت  
 • اطلاعات و سطوح مدیریت
 • ویژگی اطلاعات مناسب  
 • عناصر سیستم اطلاعاتی
 • طبقه بندی اطلاعات  
 • چرخه حیات داده
 • مقایسه داده و اطلاعات
 • مدیریت داده‌ها
 • انواع داده
 • نرم افزار  

 

 

 • پایگاه داده  
 • سیستم‌های مدیریت پایگاه های اطلاعاتی  
 • سيستم مديريت پايگاه اطلاعاتي سلسله مراتبي
 • سيستم مديريت پايگاه اطلاعاتي شبكه اي   
 • سيستم مديريت پايگاه اطلاعاتي رابطه اي
 • مدیریت تولید و عملیات
 • تعریف مدیریت تولید  
 • مديريت عمليات
 • ضرورت مديريت عمليات
 • پیش بینی تولید  
 • انواع شيوه هاي پيش‌بيني
 • انواع پیش‌بینی به روش گذشته  
 • انواع پیش بینی به روش علت و معلولی  
 • تصمیم گیری و ظرفیت تولید   
 • فرایند طراحی محصول   
 • استراتژي توليد و عمليات مبتني بر زمان   
 • مديريت زمــان در فرايندها   
 • اهداف و نگرش هاي استراتژي مبتني بر زمان   
 • توليد و ساخت مبتني بر زمان   
 • زمان چرخه، مقياسي براي صلاحيت در زمان   
 • اقدامات توليد و ساخت مبتني بر زمان   

 

سوالات متداول

 • برنامه ریزی استراتژیک 

یک مدیر استراتژیک لازم است که اهدافی برای حود تعیین کند وتمام انرژی و نیروهای خود را برای رسیدن به این اهداف بسیج کند که رسیدن به اهداف را با توجه به منابع و ابزاری که در دست دارد مشخص می کند . برنامه ریزی استراتژی فرایندهای یک سازمان را قانون مند می کند و آنها را اجرایی می کند در اصل برنامه ریزی استراتژی یک الگو وخط مشی به یک سازمان یا کسب وکار می دهد . ابزار های یک مدیری که با رویکرد اجرایی استراتژیک پیش می رود تحلیل، برنامه ریزی ، تحلیل 5نیروی پورتر که میزان سود و رقابت است ، ماتریس گروه مشاوران بوستون و کارت امتیازی متوازن را دارا می باشد و هدف این فرد ایجاد اهداف برای یک کسب و کار وبرنامه ریزی برای رسیدن به آن است

 • مدیر تولید 

چرخه عمر محصولات نیاز به داشتن یک مدیر تولید در قالب مدیر اجرایی دارد که برای این محصولات برنامه ریزی کند چرخه عمر آن را پیش بینی کند آنها را تولید کند و برای انها بازاری برای فروش بیابد و اگر صلاح دید حتی محصولی را حذف کند که بسیار مرحله مهمی در چرخه تولید است که محصولی که حذف می شود آیا به درستی و به جا بوده است ؟ مدیر تولید شرایط بازار را بررسی می کند و کل ساختار یک شرکت وسازمان به برنامه های یک مدیر تولید برمی گردد چرا که عمر یک سازمان با تولید محصول و از همه مهم تر بازار فروش آن محصول است یک کدیر تولید باید تیم خود را مدیریت کندو بهبود ببخشد . مدیر تولید لازم است که از لحظه فراهم آوردن مواد اولیه ، بازار فروش آن ، چرخه تولید و تولید محصول وارائه محصول به بازار برفرایند کار تسلط ورهبری داشته باشند .

 • مدیر بازار یابی و صادرات 

یک سازمان و مدیر اجرایی یک سازمان در شاخه صادرات باید اطلاعات ودرک عمیقی از بازار های رقیب و وضعیت محصول در سطح جهانی داشته باشد . این پست و شغل حیطه گسترده ای از کارافرینی در بسیاری از صنایع  می باشد . یک مدیربازار یابی و صادرات باید از وضعیت بازار در سطح جهانی ، ابزار های لازم برای صادرات محصول ، نحوه عرضه و تقاضا را بداند و برای آن برنامه ریزی انجام دهد . مدیر بازار یابی و صادرات باید رویکرد خود مبتنی بر فناوری پایه گذاری کند . اگر در کسب وکار خود به فکر صادر کردن محصول خود که می تواندپل ترقی در بازار کاری شما شود داشتن مدرک و دانش در این زمینه برای شما بسیار مفید وکاربردی است      

مدیریت کسب و کار بیشتر ماهیت عمومی و نظری دارد اما مدیریت اجرایی در زمینه های تخصصی هر کسب وکار است و بیشتر جنبه عملی دارد . با داشتن مدرک مدیریت اجرایی سرمایه گذاری روی شما وکار شما بیشتر می شود

اگر به دنبال کسب مدرکی معتبر در زمینه MBA  مدیریت کسب وکار هستید در دوره هایی شرکت کنید که مدارک مورد تایید وزارت علوم به شما ارائه می دهند که تنها سازمان معتبر در زمینه ارائه مدرک می باشد . همچنین شما با شرکت در این دوره می توانید مدرک قابل ترجمه وزارت دادگستری را نیز دریافت کنید .

 

 

 

 • همکاری با اساتید مطرح و تخصصی در هر زمینه
 • ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم وفناوری
 • ارائه خدمات پشتیبانی به همراه آموزش
 • ارائه دوره به صورت غیر حضوری و صرفه جویی در زمان و هزینه

MBA مدیریت اجرایی