MBA کسب و کار مدیریت دولتی

نحوه برگزاری دوره: حضوری/ آنلاین

مدت دوره: 400 ساعت

مدرس: تیم مدرسان مجموعه

گواهینامه دوره: وزارت علوم

گواهینامه دوره: ترجمه دادگستری

شهریه دوره: 12/200/000تومان

مدیریت کسب و کار آنلاین MBA

نحوه برگزاری دوره: حضوری

مدت دوره: 20 ساعت

مدرس: استاد سید بهروز پرتوی

گواهینامه دوره: وزارت علوم

شهریه دوره: 7/920/000تومان

مدرک وزارت علوم
مدرک قابل ترجمه دادگستری
مجموع کتاب های ویژه دوره
لوح فشرده آموزشی دوره

معرفی دوره

هدف دوره مدریت کسب و کار با گرایش مدیریت دولتی در این موضوع است که همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی را تسهیل می کند و ارتباط دهنده مدیریت سنتی و مدیریت نوین دولتی است . هدف آن متمرکز بر این موضوع است که فرد بتواند همزمان بین شرکت ها وسازمان ها ی دولتیو خصوصی فعالیت داشته باشد و سیاست ها واقتصاد های خرد و کلان را مدیریت کند و عملکرد سازمان ها را بررسی کند و آن را رهبری و هدایت کند . با شرکت در این دوره می توانید مهارت های مختلفی را بیاموزید که به کار هر سازمانی بیاید و روابط بین المللی خوبی ایجاد نمایید. با داشتن مدرک مدیریت دولتی می توانید برای سازمان ها مانند راهنما عمل کنید و به انها خط مشی و خط فکری خوبی ارائه دهید .یک مدیر دولتی در تصمیم گیری ها نقش بسزایی ایفا میکند

با شرکت در این  دوره مهارت هایی کسب می کنید که می توانید ضعف های مالی و اجتماعی وانتفاعی سازمان ها وشرکت ها را مرتفع نمایید . با شرکت در این دوره می وانید به عموان تحلیل گر بودجه های سازمان ها فعالیت کنید به عنوان محقق ومدیر و کار آفرین در همه سازمان ها به فعالیت بپردازید واگر قصد دارید که مهارت های مدیریتی خود را در زمینه های سازمان های دولتی و خصوصی افزایش دهید و بتوانید به عنوان یک سیاست گذار در سازمان شناخته می شوید شرکت در این دوره به شما توصیه میکنم . این دوره به شما کمک می کند که همزمان بتوانید با سازمان و شرکت های زیادی ارتباط بگیرید و حوزه کاری وروابط کاری خود را گسترده نمایید. با داشتن مدرک مدیریت دولتی می توانید سازمان خود را کنترل کنید ، خط مشی ایجاد کنید ، مهارت های مختلفی را بیاموزید و از همه مهم تر سیاست گذاری و قانون گذاری در سازمان را آموزش می بینید و مهارت کسب میکنید

رهبری و ایجاد ساختار برای یک سازمان

مدیریت پروژه : سیاست گذاری در یک پروژه و ایجاد قالب ها وخط فکری برای پروژه های جدید

مدیریت زمان برای اجرایی کردن چندین پروژه به صورت همزمان

سخنرانی در جمع  

تفکر انتقادی  

بودجه بندی و کنترل امور مالی  

 

 • تنظیم هدف
 • روابط موثر
 • زبان بدن
 • اصول وفنون مذاکره
 • ایده پردازی
 • برند سازی
 • مدیریت و رهبری

 

مدارک

سرفصل های دوره

 • تاریخچه و مبانی بهبود  
 • نقش مدیریت تحول در قطب رشدیافته  
 • رابطه بین بهبود و رفتار سازمانی  
 • رابطه میان تحول و بهبود  
 • ضرورت توسعه  
 • تغییرات در رفتار مدیریت  
 • مدیریت طراحی بازده  
 • لزوم تغییر خط‌ مشی‌ها  
 • تحول سازمانی و نگرش‌های جدید به مبحث بهبود  
 • عوامل مؤثر بر رشد و تکامل سازمان‌ها  
 • دیدگاه‌های مکاتب شرقی و غربی درباره ابداع  
 • اهداف مدیریت بهبود و تحول  
 • نقش حساس رهبری سازمان در هدف‌گذاری برای بهبود  
 • هدف‌گذاری براساس نوع مسأله  
 • مدیریت برمبنای هدف و طرح چند سؤال  
 • لزوم نگرش سیستمی به بهبود سازمانی  
 • تحلیل اطلاعات  
 • علایم هشداردهنده در تشخیص  
 • مدیریت تحول  
 • استراتژی‌های مبتنی بر برنامه  
 • -ورود یک مشاور(تسهیل‌گر) به سازمان  
 • -تشخیص  
 • – برنامه ریزی و اجرا  
 • -ارزشیابی و نهادی ساختن تحول  
 • بهبود و بازسازی سازمان(بوبس)  
 • ویژگی‌های بوبس  
 • نقش مشاور/ تسهیل‌گربوبس  
 • -استراتژی‌های هنجاری-دوباره آموزی  
 • فنون بوبس  

 

 

 

 

 • سطح میان گروهی:پژوهش مبتنی بر بازیافت  
 • سطح سازمان: شبکه بوبس  
 • هماهنگی اجرائی فنون بوبس  
 • مدیریت تغییر سازمانی  
 • مدلی برای مدیریت تغییر سازمانی  
 • عوامل تعیین‌کننده تغییر  
 • آغازکنندگان تغییر سازمانی  
 • استراتژی‌های برنامه‌های ایجاد تغییر  
 • توزیع قدرت:    
 • پیش‌بینی تغییر از ابعاد ساختاری  
 • پیچیدگی      
 • رسمیت      
 • تمرکز      
 • یک نظریه توصیفی از تغییر سازمانی  
 • ثبات منجر به رکود می‌شود  
 • سازگاری داخلی به تغییر بنیادی نیاز دارد  
 • نکته‌ای در زمینه دیدگاه قدرت – کنترل   
 • سه گونه تغییر سازمانی  
 • تغییر توسعه‌ای  
 • تغییر انتقالی  
 • استراتژی‌هایی برای مدیریت تغییر انتقالی  
 • تغییر دگرگون‌ساز  
 • فرآیند دگرگونی  
 • مسیر یادگیری و تصحیح  
 • دینامیک‌های انسانی در دگرگونی  
 • هدف، چشم‌انداز و ارزش‌ها در حین دگرگونی  
 • درون‌نگری فردی در دگرگونی  
 • مدل‌های فرایند تغییر  
 • اسلوب‌های فرایند تغییر

 

 • چارچوب‌های تغییر در مقابل مدل‌های فرایند تغییر  
 • مدل فرایند تغییر به‌عنوان یک نظام فکری  
 • دگرگونی، یک فرایند جریان کامل  
 • مدل فازی فرایند تغییر    
 • نقطه اوج هوبرت و اوج تولید نفت  
 • تأمین اجتماعی و ورشکستگی خدمات درمانی سالخوردگان  
 • برنامه‌ریزی منطقی و تغییر سازمانی  
 • تحول رویکردهای راهبردی به تغییر  
 • ذی‌نفعان و تحلیل همسانی و همخوانی  
 • تحلیل برون سازمانی  
 • تحلیل PESTLE    
 • ماهیت رقابت و استعداد رشد  
 • دامنه نظارت و کنترل  
 • عرضه محصولات متعارف و رایج یا محصولات خاص  
 • اقتصاد صنعتی سازمانی و تحلیل نیروهای پنج‌گانه  
 • تحلیل رهایی از پهنه ناهنجاری (FAR)    
 • تعیین یک مسیر راهبردی  
 • تکوین و پیشرفت راهبردی معاصر  
 • شناسایی یک مشکل  
 • مشکلات آشکار و پنهان  
 • اقدام‌پژوهی و کاوش‌گری فرایندی  
 • مراحل مداخلات آسیب‌شناسانه  
 • هنر آسیب‌شناسی سازمانی  
 • ترسیم یک نقشه آسیب‌شناسی  
 • چارچوب‌ها و آسیب‌شناسی  
 • قدرت، سیاست و تحول سازمان

 

 • صورت دوگانه قدرت    
 • ‌نظریه‌هایی در باب منابع اجتماعی قدرت    
 • تعریف سیاست سازمانی    
 • چارچوبی برای تجزیه و تحلیل قدرت و سیاست    
 • ماهیت تحول سازمان در رابطه با قدرت و سیاست    
 • فعالیت در یک محیط سیاسی    
 • کسب مهارت‌های قدرت و به‌کارگیری آن‌ها     
 • روش سیستمی به چه کار می‌آید؟    
 • مدل‌ها و شبیه‌سازی: ابزارهای اصلی    
 • حدود و مزایای به‌کار بردن شبیه‌سازی    
 • رفتار شگفت‌انگیز    
 • ثبات پویا، تعادل در حرکت    
 • تعادل نیروها    
 • هومئوستازی یا پاداری در برابر تغییرات    
 • پویایی (دینامیک) تغییر    
 • فزایندگی و تنوع    
 • تکامل        
 • نقاط اهرمی (محل‌هایی برای مداخله در سیستم)    
 • اعداد (مقادیر ثابت و پارامترها مانند یارانه ها، مالیات ها، استانداردها)    
 • موجودی های موقت (میزان پایداری موجودی ها نسبت به جریان)    
 • ساختارهای ذخیره و جریان (سیستم های فیزیکی و گره های تقاطع میان آن‌ها)    
 • تأخیرات (زمان طی‌شده نسبت‌به نرخ تغییرات سیستم)    
 • حلقه های بازخورد تعادلی، قدرت نسبی بازخوردها در اصلاح آسیب ها    
 • حلقه های بازخورد تقویتی (قدرت دستاوردهای حلقه های هدایت کننده)    
 • جریانهای اطلاعاتی (ساختار دسترسی به اطلاعات)    
 • قوانین (مشوق ها، تنبیه ها، محدودیت ها)    
 • خودسازماندهی (توانایی افزایش، تغییر یا تکامل ساختار سیستم)    
 • اهداف (مقصود یا وظیفه یک سیستم)  
 • پارادایم ها (برداشت ذهنی از ماهیت سیستم؛ شامل اهداف، ساختار، قوانین، تأخیرات و پارامترها)      
 • فراپارادایم      
 • زندگی در دنیای سیستم ها    
 • . فرایند      
 • . پیشنهاد به مشتری  
 • . مشارکت  
 • سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی  
 • ویژگی های سازمان  
 • سازمان از دیدگاه سیستمی  
 • مدیریت تغییر و تحول در سازمان  
 • چگونه از تغییرات در سازمان بهره برداری کنیم؟  
 • سطوح عملیاتی، فنی و استراتژیک سازمان  
 • ویژگیهای سازمانهای موفق امروزی  
 • سازماندهی  
 • مفاهیم و اصطلاحات سازماندهی  
 • اصول تفویض اختیار  
 • واحد تشکیلات و روش ها  
 • وظایف واحد تشکیلات و روش ها  
 • محل سازمانی واحد تشکیلات و روش ها  
 • هدف های واحد تشکیلات و روش ها  
 • ویژگی های کارکنان واحد تشکیلات و روش ها  
 • ساختار سازمانی  
 • بیانیه مأموریت سازمان  
 • تعیین اهداف سازمان  
 • نمودار سازمانی  
 • نکات مهم در تهیه نمودار سازمانی  
 • راهنمای سازمان  
 • لزوم طراحی ساختار سازمانی  

 

 • نشانه های ضعف ساختار سازمانی  
 • تصویر ساختار استراتژیک سازمان  
 • مراحل سازماندهی رسمی  
 • ابعاد سازمان  
 • معرفی عوامل ابعاد ساختاری  
 • معرفی عوامل ابعاد محتوایی  
 • انواع ساختارهای نظری سازمانی  
 • انواع ساختارهای عملی سازمانی  
 • ارتباط ابعاد محتوایی با ابعاد ساختاری  
 • فرآیند طراحی ساختار سازمانی براساس روش ریچارد ال دفت  
 • قواعد ده‌گانه طراحی ساختار سازمانی براساس روش ریچارد ال دفت  
 • «قواعد مربوط به محیط»    
 • نمونه واقعی از طراحی ساختار سازمانی یک واحد سازمانی  
 • تجزیه و تحلیل واحد امور آب و فاضلاب قمصر  
 • مبناهای سازماندهی  
 • – سازمان بر مبنای نوع وظیفه  
 • – سازمان بر مبنای نوع محصول  
 • – سازمان بر مبنای منطقه عملیات جغرافیایی  
 • – سازمان بر مبنای مشتری و مخاطب  
 • – سازمان بر مبنای ساخت ویژه کار موقت  
 • – سازمان بر مبنای ساخت ماتریسی  
 • – سازمان با ساخت‌های جدید  
 • مدیریت پروژه در سازمان‌های امروزی  
 • صف و ستاد در سازماندهی  
 • مشکلات روابط بین صف و ستاد  
 • راه‌های حل مشکل بین صف و ستاد  
 •  

 

سوالات متداول

از انجایی که سازمان های دولتی سازمان هایی بسیار کلیدی و کاربردی در اداره هر کشوری است و تصمیم گیری ها و مدیریت بالایی را می طلبد از این رو افرادی که در مقام یک مدیر دولتی مشغول به کار می شوند مسئولیت های سنگینی بر دوش دارند چرا که آینده یک کشور و مردم آن کشور به تصمیمات آنان بر می گردد برای همین منظور فردی که در این جایگاه قرار می گیرد از لحاظ دانش  و آگاهی و قدرت رهبری باید در مرتبه بالا و والایی قرار داشته باشد و اصول زیر با تمام نکات کم وزیاد آن بداند و بتواند در موقع لزوم اجرایی نماید که آن اصول عبارتند از :

 • چارچوب راهبردی برای اصلاح امور عمومی
 • توسعه و هماهنگی خط مشی
 • خدمات دولتی و مدیریت منابع انسانی
 • مسئولیت پذیری
 • ارائه خدمات
 • مدیریت مالی عمومی
 • تحقیق و تحقق برنامه های دولتی و بودجه بندی وسیاست گذاری
 • ایجاد بودجه
 • مهارت های کتبی و شفاهی برای ارتباط با افراد داخلی و خارجی

 

 

 

فرصت های شغلی مدیریت دولتی برای کسانی مدرک حرفه ای و خوبی در این زمینه دارند بسیار فراوان است که شامل:

 • تحلیل گر مالی
 • برنامه ریز شهری
 • آمایشگر
 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • مدیران توسعه و آموزش
 • مدیر اجرایی
 • مدیر روابط عمومی
 • مدیر منابع انسانی
 • مدیران مالی
 • مدیر عامل اجرایی
 • مدیر پارک ها و مکان های تفریحی
 • مدیر آموزش
 • مدیری مالی وبیمه
 • شهردار
 • مدیر شهری
 • بازرس مالیاتی

دانش ها و مهارت های تخصصی که شما در زمینه MBA کسب و کار مدیریت دولتی آموزش می بینید به قدری زیاد است که در هر زمینه ای می توانید ئر بهترین پست هاو مقام ها مشغول به کار شوید همانطور که در بالا مشاهده کردید کسب و کار دولتی حوزه ای بسیار گسترده است ولی از بین تمامی آن مشاغل ، شغل هایی از قبیل : بازرس مالی ، تحلیل گر بودجه و مشاور در شرکت اه یا سازمان های دولتی و خصوصی متقاضیان بالایی دارد و درآمد سالانه آنها به طور میانگین بین 60 هزار تا 110 هزار دلار در سال در آمریکا است .

اگر به دنبال کسب مدرکی معتبر در زمینه MBA  مدیریت کسب وکار هستید در دوره هایی شرکت کنید که مدارک مورد تایید وزارت علوم به شما ارائه می دهند که تنها سازمان معتبر در زمینه ارائه مدرک می باشد . همچنین شما با شرکت در این دوره می توانید مدرک قابل ترجمه وزارت دادگستری را نیز دریافت کنید .

 

 • همکاری با اساتید مطرح و تخصصی در هر زمینه
 • ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم وفناوری
 • ارائه خدمات پشتیبانی به همراه آموزش
 • ارائه دوره به صورت غیر حضوری و صرفه جویی در زمان و هزینه

 

MBAکسب و کار مدیریت دولتی